Length of Sweden Sverigetempot postponed to 2021

Length of Sweden Sverigetempot postponed to 2021. It will not be possible to run Length od Sweden in a safe and secure way in 2020, therefore we will have to postpone the ride to the summer of 2021.

We are currently working out all the little details this postponement brings. Expect a more detailed message from us in a few days time.

Hope to see you in Riksgränsen, ready to ride, in 2021!

The Length of Sweden Sverigetempot Team

In Swedish below.

Length of Sweden Sverigetempot skjuts upp ett år till sommaren 2021. Det kommer att vara omöjligt att arrangera Length of Sweden Sverigetempot på ett säkert sätt i år därför måste vi skjuta upp loppet till nästa år.

Just nu arbetar vi med att reda ut alla de små detaljer som detta för med sig. Räkna med ett nytt mer detaljerat meddelande från oss inom någon av de närmaste dagarna.

Hoppas vi ses i Riksgränsen 2021!

Length of Sweden Sverigetempot teamet

 

Length of Sweden Sverigetempot official position regarding Coronavirus (COVID-19)

Update 2020-03-24: Length of Sweden Sverigetempot postponed to 2021. A short message available here.

Uppdatering 2020-03-24: Length of Sweden Sverigetempot skjuts upp till 2021. Ett kort meddelande finns här.

Update  II 2020-03-19: A lot of new information and a rapidly changing situation, expect a new statement from us no later than March 25 2020 regarding the possibility of running LoSS in 2020.

Uppdatering II 2020-03-19: Föränderligt läge.Vi räknar med att lämna ett nytt besked om våra möjligheter att genomföra LoSS under 2020 senast den 25 mars.

Update 2020-03-19: Today, March 19 2020, the European Union (EU) is closing its outer borders for 30 days. Sweden is a member state in EU and therefor the Swedish borders are now closed and travel from outside EU for non-EU citizen to Sweden is not possible for 30 days.
The Swedish Government recommends that travel within Sweden should be avoided.

Uppdatering 2020-03-19: Från och med idag är EU:s (även EES) yttre gränser stängda för 30 dagar framåt.
Folkhälsomyndigheten rekommenderar att resor inom Sverige undviks.

Update 2020-03-16: Today, March 16 2020, multiple European countries have now closed or are going to close their borders. Some European countries have imposed lockdown-like measures.
We are working out what this new situation means for the possibility of running Length of Sweden Sverigetempot in 2020.

Uppdatering 2020-03-16: Flera länder i Europa har nu stängt eller kommer att stänga sina gränser. Några länder i Europa har infört undantagstillståndesliknande åtgärder.
Vi utvärderar vad denna nya situation innebär för möjligheten att genomföra Length of Sweden Sverigetempot i år.

Update 2020-03-11: Today, March 11 2020, the Swedish Government banned public gatherings with over 500 persons. Length of Sweden Sverigetempot will be below that limit.

Uppdatering 2020-03-11: Regeringen förbjöd idag offentliga sammankomster med över 500 personer. Length of Sweden Sverigetempot är under den gränsen.

Original Length of Sweden Sverigetempot statement from March 08 2020:

First, our goal is to run Length of Sweden Sverigetempot in July 2020.

Obviously we will have to follow any Swedish Government Regulations to cancel sporting events. At this date, March 08 2020, no such regulations are in effect.

We will continue to monitor the situation and will post any updates regarding governmental cancellations as soon as we are aware of them.

If the ride cannot be held in 2020, we aim to postpone it for one year. Length of Sweden Sverigetempot would in this case be held in July 2021. Any rider holding a valid starting spot for 2020 would be guaranteed a starting spot for 2021.

If a significant number of riders are unable to participate due to travel restrictions, the ride in 2020 could be postponed until 2021 even though no official governmental regulations mandating cancellation are in effect.

If a few riders are unable to attend due to travel restrictions, we plan to come up with an acceptable solution in dialogue with the riders concerned.

We are sorry for not being able to be more precise but this is the best we can do for now and we thank you for your understanding.

The Length of Sweden Sverigetempot Team

Statement in Swedish below.

Length of Sweden Sverigetempots officiella ståndpunkt gällande Coronavirus (COVID-19)

För det första är vårt mål att arrangera Length of Sweden Sverigetempot i juli 2020.

Självklart måste vi följa eventuella svenska myndighetsbeslut gällande att ställa in idrottsevenemang. Vid dagens datum, den 8 mars 2020, gäller inga sådana förordningar.

Vi kommer att fortsätta att följa utvecklingen och kommer att publicera eventuella uppdateringar gällande myndighets beslut så snart vi känner till dem.

Om loppet inte kan arrangeras 2020, strävar vi efter att skjuta upp det i ett år. Length of Sweden Sverigetempot skulle i detta fall arrangeras i juli 2021. Varje deltagare som har en giltig startplats för 2020 skulle garanteras en startplats för 2021.

Om ett betydande antal deltagare inte kan delta på grund av reserestriktioner kan det bli aktuellt att skjuta upp till 2021 även om inga myndighets förordningar som kräver det är i kraft.

Om ett fåtal deltagare inte kan delta på grund av reserestriktioner planerar vi att i dialog med berörda deltagare komma fram till en acceptabel lösning.

Vi beklagar att vi inte kan vara mer exakta än så här men detta är det bästa vi kan göra för stunden och vi tackar för er förståelse.

Team Length of Sweden Sverigetempot

Length of Sweden Sverigetempot 2020 waiting list opened

If you would like to ride Length of Sweden Sverigetempot 2020 in July do sign up to the waiting list. We already know that there will be starting spots available to persons signed up on the waiting list.

Sign up for the waiting list at rider.sverigetempot.se/rides/loss-2020.

Starting spots will begin being made available to the waiting list no later than March 5.

When starting spots are made available to the waiting list the persons ‘next in line’ will be offered the spots and the first person to claim the spot gets it.

Some starting spots will also be distributed at the organiser’s discretion with a preference for non Swedish riders from the waiting list.

A thank you to the pre-registered riders who have informed us that they  will not be able to take advantage of their starting spot in July.

Somewhere in Sweden Length of Sweden Sverigetempot 2016.
Length of Sweden Sverigetempot 2016. Photo: Johan Björklund

About hotmail

A heads up for hotmail users.

It appears that our automate emails from the signup-system are not always delivered to the recipient for some of the hotmail accounts.

If you used a hotmail address to register and have not heard from us, please send an email to info@ckdistans.se.

// The Lenght of Sweden Sverigetempot Team

Registration will open on February 15

On February 15 at 19:00 CET the registration for Length of Sweden Sverigetempot 2020 will open with 50 starting spots available.

In the event that the 50 starting spots all will be claimed a waiting list will be available.

Lördagen den 15 februari klockan 19:00 kommer anmälan till årets Length of Sweden Sverigetempot att öppna med 50 stycken startplatser tillgängliga.

Om de 50 startplatserna skulle ta slut kommer det att finnas en väntelista.

Length of Sweden Sverigetempot 2016.
Length of Sweden Sverigetempot 2016. Photo: Johan Björklund

Soon time for registration

Thank you for your patience, all of you! We will be back within a week with a notification of the opening of the final registration. We’ll notify at least ten days prior.
We advise you to be ready to act quickly when it’s time. If you haven’t noticed, Length of Sweden Sverigetempot is more popular than it’s ever been… 😉
A waiting list will be applied.
More: the organization that is sanctioning brevet’s longer than 1200 km, has decided that brevets in the category +1899 km shall have a 10 km/h average speed. Meaning that we now have a maximum time of 210 hours.
The three start groups will be
max 210 hrs; Thursday July 2
max 180 hrs; Friday July 3
aiming for 150 hrs or faster; Saturday July 4

Preregistration for 2020 completed

All 200 preregistration spots for Length of Sweden Sverigetempot 2020 have been claimed.

Registration will open in January 2020. There will be starting spots available in January. Visit rider.sverigetempot.se/rides/loss-2020/riders for a list of the already preregistered riders for 2020.

Anmälan öppnar i januari 2020. Det kommer att finns startplatser i januari. Gå till rider.sverigetempot.se/rides/loss-2020/riders för att se vilka som redan är föranmälda till 2020 års lopp.

Length of Sweden Sverigetempot 2016.
Length of Sweden Sverigetempot 2016. Photo: Johan Björklund