Length of Sweden Sverigetempot postponed to 2021

Length of Sweden Sverigetempot postponed to 2021. It will not be possible to run Length od Sweden in a safe and secure way in 2020, therefore we will have to postpone the ride to the summer of 2021.

We are currently working out all the little details this postponement brings. Expect a more detailed message from us in a few days time.

Hope to see you in Riksgränsen, ready to ride, in 2021!

The Length of Sweden Sverigetempot Team

In Swedish below.

Length of Sweden Sverigetempot skjuts upp ett år till sommaren 2021. Det kommer att vara omöjligt att arrangera Length of Sweden Sverigetempot på ett säkert sätt i år därför måste vi skjuta upp loppet till nästa år.

Just nu arbetar vi med att reda ut alla de små detaljer som detta för med sig. Räkna med ett nytt mer detaljerat meddelande från oss inom någon av de närmaste dagarna.

Hoppas vi ses i Riksgränsen 2021!

Length of Sweden Sverigetempot teamet

 

Annons

Length of Sweden Sverigetempot official position regarding Coronavirus (COVID-19)

Update 2020-03-24: Length of Sweden Sverigetempot postponed to 2021. A short message available here.

Uppdatering 2020-03-24: Length of Sweden Sverigetempot skjuts upp till 2021. Ett kort meddelande finns här.

Update  II 2020-03-19: A lot of new information and a rapidly changing situation, expect a new statement from us no later than March 25 2020 regarding the possibility of running LoSS in 2020.

Uppdatering II 2020-03-19: Föränderligt läge.Vi räknar med att lämna ett nytt besked om våra möjligheter att genomföra LoSS under 2020 senast den 25 mars.

Update 2020-03-19: Today, March 19 2020, the European Union (EU) is closing its outer borders for 30 days. Sweden is a member state in EU and therefor the Swedish borders are now closed and travel from outside EU for non-EU citizen to Sweden is not possible for 30 days.
The Swedish Government recommends that travel within Sweden should be avoided.

Uppdatering 2020-03-19: Från och med idag är EU:s (även EES) yttre gränser stängda för 30 dagar framåt.
Folkhälsomyndigheten rekommenderar att resor inom Sverige undviks.

Update 2020-03-16: Today, March 16 2020, multiple European countries have now closed or are going to close their borders. Some European countries have imposed lockdown-like measures.
We are working out what this new situation means for the possibility of running Length of Sweden Sverigetempot in 2020.

Uppdatering 2020-03-16: Flera länder i Europa har nu stängt eller kommer att stänga sina gränser. Några länder i Europa har infört undantagstillståndesliknande åtgärder.
Vi utvärderar vad denna nya situation innebär för möjligheten att genomföra Length of Sweden Sverigetempot i år.

Update 2020-03-11: Today, March 11 2020, the Swedish Government banned public gatherings with over 500 persons. Length of Sweden Sverigetempot will be below that limit.

Uppdatering 2020-03-11: Regeringen förbjöd idag offentliga sammankomster med över 500 personer. Length of Sweden Sverigetempot är under den gränsen.

Original Length of Sweden Sverigetempot statement from March 08 2020:

First, our goal is to run Length of Sweden Sverigetempot in July 2020.

Obviously we will have to follow any Swedish Government Regulations to cancel sporting events. At this date, March 08 2020, no such regulations are in effect.

We will continue to monitor the situation and will post any updates regarding governmental cancellations as soon as we are aware of them.

If the ride cannot be held in 2020, we aim to postpone it for one year. Length of Sweden Sverigetempot would in this case be held in July 2021. Any rider holding a valid starting spot for 2020 would be guaranteed a starting spot for 2021.

If a significant number of riders are unable to participate due to travel restrictions, the ride in 2020 could be postponed until 2021 even though no official governmental regulations mandating cancellation are in effect.

If a few riders are unable to attend due to travel restrictions, we plan to come up with an acceptable solution in dialogue with the riders concerned.

We are sorry for not being able to be more precise but this is the best we can do for now and we thank you for your understanding.

The Length of Sweden Sverigetempot Team

Statement in Swedish below.

Length of Sweden Sverigetempots officiella ståndpunkt gällande Coronavirus (COVID-19)

För det första är vårt mål att arrangera Length of Sweden Sverigetempot i juli 2020.

Självklart måste vi följa eventuella svenska myndighetsbeslut gällande att ställa in idrottsevenemang. Vid dagens datum, den 8 mars 2020, gäller inga sådana förordningar.

Vi kommer att fortsätta att följa utvecklingen och kommer att publicera eventuella uppdateringar gällande myndighets beslut så snart vi känner till dem.

Om loppet inte kan arrangeras 2020, strävar vi efter att skjuta upp det i ett år. Length of Sweden Sverigetempot skulle i detta fall arrangeras i juli 2021. Varje deltagare som har en giltig startplats för 2020 skulle garanteras en startplats för 2021.

Om ett betydande antal deltagare inte kan delta på grund av reserestriktioner kan det bli aktuellt att skjuta upp till 2021 även om inga myndighets förordningar som kräver det är i kraft.

Om ett fåtal deltagare inte kan delta på grund av reserestriktioner planerar vi att i dialog med berörda deltagare komma fram till en acceptabel lösning.

Vi beklagar att vi inte kan vara mer exakta än så här men detta är det bästa vi kan göra för stunden och vi tackar för er förståelse.

Team Length of Sweden Sverigetempot